Huisregels Sporthal Driedorp

Huisregels Sporthal Driedorp

* De sporter neemt onderstaande huisregels in acht!

* De sporter volgt zonodig de aanwijzigingen van de beheerder op.

* De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, ontstaan tijdens het gebruik van de zaal of één van de nevenruimten.

* Het is de sporter niet toegestaan de zaal te betreden als deze nog in gebruik is door een andere vereniging.

* De sporter dient zich in de daarvoor bestemde kleedruimte(n) om te kleden.

* De zaal mag alleen betreden worden met zaalschoenen.

* Ter bescherming van de houten vloer is het niet toegestaan de zaal te betreden met schoenen waarmee buiten is gelopen.

* De sportzaal is voor trainers/leiders/sporters via de kleedruimten en/of scheids-rechterruimte te bereiken.

* Toeschouwers betreden de zaal enkel via de daarvoor bestemde toegangsdeuren in de hal.

* De gebruikte sport- en spelmaterialen worden na afloop door de verenigingen/ gebruikers zelf opgeruimd in de daarvoor bestemde berging of kast(en).

* De sporter dient na de training of wedstrijd direct te gaan douchen.

* De kleedruimte(n) moet(en) na maximaal 30 minuten weer vrij/leeg zijn.

* Het is de trainer/coach niet toegestaan om kleedruimten te betreden als daar ook sporters van een andere vereniging aanwezig zijn. (Denk aan wedstrijd bespreking.)

* Het is sporters toegestaan om water mee de zaal in te nemen (géén etenswaren).

* Het is toeschouwers niet toegestaan om eten en drinken mee te nemen in de zaal.

* Roken is in het hele gebouw is niet toegestaan.

* Bij gebruik van de zaal zijn ook de “Algemene Voorwaarden – Gemeente Drimmelen sportaccommodaties binnen” van toepassing.

* Bij twijfel, vraag het de beheerder. Telefoon 076-5931991.